BINH AN http://vinabomi.com.vn

Bột mì Cành Mai
07.03.2009

Bột mì cành mai:

Hàm lượng Protein: 10% - 14% Dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi (gia cầm, thủy sản

Là loại bột mì có hàm lượng Protein, Gluten cao được dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, thủy sản,...Hàm lượng Gluten được sản xuất theo mục đích sử dụng và nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Hàm lượng Loại
Gluten 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Protein 10% 10.5% 11% 12% 12.5% 13% 14%
 
 

URL của bản tin này::http://vinabomi.com.vn/modules.php?name=Product&op=viewst&sid=168

© BINH AN contact: info@vinabomi.com.vn